สถิติ
เปิดเมื่อ14/11/2011
อัพเดท15/07/2012
ผู้เข้าชม78387
แสดงหน้า92903
บทความ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
คำอธิบายรายวิชา ง30290 การประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา ง 30290 การประชาสัมพันธ์
บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 3 เรื่อง หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
บทที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 เรื่อง หน่วยงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 เรื่อง สื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 เรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
บทที่ 9 เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
บทที่ 10 เรื่อง ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การออกแบบ
การออกแบบและตกแต่ง
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
ข่าวสาร

บทความ

 

ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

อ่าน 772 ครั้ง
สาระที่  4  การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์&n...
อ่านต่อ >>
 
 

คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์

อ่าน 1129 ครั้ง
สาระที่  4  การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์&n...
อ่านต่อ >>
 
 

การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

อ่าน 751 ครั้ง
สาระที่  4  การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์&n...
อ่านต่อ >>
 
 

สื่อการประชาสัมพันธ์

อ่าน 675 ครั้ง
สาระที่  4  การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์&n...
อ่านต่อ >>
 
 

หน่วยงานประชาสัมพันธ์

อ่าน 654 ครั้ง
สาระที่  4  การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ...
อ่านต่อ >>
 
 

ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

อ่าน 774 ครั้ง
สาระที่  4  การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ...
อ่านต่อ >>
 
 

ประวัติส่วนตัว

อ่าน 906 ครั้ง
ประวัติส่วนตัว   ชื่อ ด.ญ.อัจฉริยา  สิทธิแก้ว ชื่อเล่น เฟ เกิดวันที่ 12 มิ.ย. 40 ศึกษาอย...
อ่านต่อ >>
 
 

การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา

อ่าน 696 ครั้ง
สาระที่  4  การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์&n...
อ่านต่อ >>
 
 

หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์

อ่าน 872 ครั้ง
สาระที่  4  การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ...
อ่านต่อ >>
 
 

ประวัติความเป็นของการประชาสัมพันธ์

อ่าน 1308 ครั้ง
สาระที่  4  การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์&n...
อ่านต่อ >>
 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

อ่าน 724 ครั้ง
สาระที่  4  การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบ...
อ่านต่อ >>
 
 

บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์

อ่าน 944 ครั้ง
ไอวี่ลี (Ivy Lee) บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า :- การที่ท่านได้บอกกล่...
อ่านต่อ >>
 
 

ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์

อ่าน 787 ครั้ง
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ 1.ความน่าเชื่อถือ (creditability) การประชาสัมพันธ์ สามารถให้ความเช...
อ่านต่อ >>
 
 

การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์

อ่าน 1053 ครั้ง
ศาสตร์และศิลป์ของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์อาจพิจารณาได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะไปพร้อมๆ...
อ่านต่อ >>
 
 

ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์

อ่าน 1177 ครั้ง
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ (Public relation) เป็นหนึ่งในส่วนประสมของการส...
อ่านต่อ >>
 
 

ความหมายของการประชาสัมพันธ์

อ่าน 708 ครั้ง
ความหมายของการประชาสัมพันธ์         การประชาสัมพันธ์ (Public Relations (PR)) หม...
อ่านต่อ >>
 
 

การออกแบบและตกแต่ง

อ่าน 51847 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) สาระที่ 3: การออกแบบและเทค...
อ่านต่อ >>
 

แกลอรี่

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง ตอบล่าสุด
ไม่พบกระทู้